Top

ÇED Hizmetleri

ÇED Çalışmaları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tarafından, 25.11.2014 tarih ve 19186 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği” kapsamında ve 18.12.2009 tarih ve 27436 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yeterlik Belgesi Tebliği” kapsamında, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın yetkilendirdiği firmalar tarafından yürütülür.

ÇED Hizmeti Nasıl İşler?

ÇED hizmeti, genellikle çevre danışmanları ve uzmanlar tarafından sunulur ve aşağıdaki adımları içerir:


Proje Tanımlama: İlk adım, projenin türünü ve boyutunu belirlemek, proje aşamalarını ve işlemlerini anlamak ve potansiyel çevresel etkilere odaklanmak için projeyi tanımlamaktır.


Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu (ÇED Raporu) Hazırlama: Bu aşamada, projenin çevresel etkilerini ayrıntılı bir şekilde analiz eden bir ÇED Raporu hazırlanır. Bu rapor, projenin çevreye olan etkilerini, çevresel riskleri ve alınacak önlemleri içerir.


Kamuoyu Katılımı ve Danışma: Proje sahipleri, ÇED Raporunu kamuoyu ve ilgili paydaşlarla paylaşır ve görüşlerini alır. Bu adım, projenin toplumsal kabulünü artırmak ve projeye yönelik endişeleri ele almak için önemlidir.


ÇED Onayı: ÇED Raporu, ilgili çevre otoritesi veya regülatör tarafından incelenir ve onaylanır. Onay süreci, projenin çevresel uyumluluğunu ve sürdürülebilirliğini değerlendirir.


Uygulama ve İzleme: Proje onaylandıktan sonra, çevresel taahhütlerin uygulanması ve izlenmesi süreci başlar. Bu, projenin inşa ve işletme aşamalarında çevresel uyumun sağlanmasını içerir.


ÇED Hizmetinin Önemi:


Çevresel Koruma: ÇED hizmeti, çevresel etkilerin önceden tanımlanmasına ve minimize edilmesine yardımcı olarak çevrenin korunmasına katkı sağlar.


Toplumsal Kabul: Kamuoyu katılımı ile ÇED, projelerin toplumsal kabulünü artırır ve yerel toplulukların projeye olan güvenini sağlar.


Yasal Uyumluluk: Birçok ülkede, büyük projeler için ÇED zorunlu bir gerekliliktir ve yasal uyumun sağlanmasına yardımcı olur.


Risk Azaltma: ÇED, projelerin çevresel risklerini ve olası sorunları önceden tanımlar, bu nedenle projelerin sorunsuz bir şekilde ilerlemesine yardımcı olur.

WhatsappWhatsapp