Top

Çevre Proje Hizmetleri

Proje Kaynaklarının Araştırılması
BOĞAZİÇİ ÇEVRE, firmaların geliştirmeyi düşündüğü AR-GE veya yatırım projelerinin en uygun hibe programları ile desteklenmesi konusunda firmayı bilgilendirir. Firmalar vergisel destekler, teşvikler, istihdam teşvikleri, kredi destekleri, faiz destekleri gibi konularda bilgilendirilerek hangi faaliyetlerin yapılması durumunda ne tür teşvik ve desteklerin alınabileceği konusunda bilgi tecrübesini paylaşır.


Projenin Hazırlanması
Konusu firmanın kendisi tarafından veya firmanın talebi doğrultusunda BOGAZIÇI ÇEVRE uzman personeli tarafından belirlenen projeler başvuru yapılacak destek programı başvuru koşullarına uygun olarak hazırlanır.
Projenin hakem ve değerlendiriciler tarafından kabul görmesi bakımından projenin hazırlanması aşamasında hem teknik hem de bilimsel açıdan uygunluğu konusunda literatürde yer alan uluslararası makale, bildiri ve patent gibi proje konusu ile alakalı bilgiler de araştırılarak yazılır.


Proje Yürütme ve İzleme
BOGAZIÇI ÇEVRE; AR-GE veya yatırım projeleri onaylandıktan sonra sürecin sonuna kadar danışmanlık hizmetini sürdürerek firmaya her türlü tasarım, imalat ve malzeme alimi konularında teknik destek olmaktadır. Bunun yanında özellikle Tubitak-Teydeb, TTGV, Teknokent ve AB FP7 gibi desteklerde istenen dönemsel raporların izlenmesi ve hazırlanması aşamasında hizmet vermektedir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar;


1. Proje Yürütme
2. Raporlama
a) Dönemsel İlerleme Raporlarının Oluşturulması
b) Is Paketleri İlerleme Raporlarının Oluşturulması
c) Mali Raporların Oluşturulması
3. Proje Sonuç Raporu Hazırlanması

WhatsappWhatsapp