Top

Çevre Eğitimi

Eğitimlerimiz çevre görevlisi eğitimleri ve çevre ve atık yönetimi olmak üzere 2 ana başlık altında toplanmaktadır.


1. Çevre Görevlisi Eğitimi


2. Çevre ve Atık Yönetimi


A. Çevre
Çevre mevzuat eğitimi
Atık yönetim planlama eğitimi
Çevre bilinci eğitimi
Çevre etki boyut değerlendirmesi


B. Atık Yönetimi
Su kirliliği kontrol eğitimi
Hava kirliliğinin kontrolü eğitimi
Katı atıkların kontrolü eğitimi
Gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi eğitimi
Atık yağların kontrolü eğitimi
Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü eğitimi
Ömrünü tamamlamış lastiklerin kontrolü eğitimi
Atık pil ve akümülatörün kontrolü eğitimi
Ambalaj atıklarının kontrolü eğitimi


3. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ (ISG)
OHSAS 18001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri
OHSAS 18001 ISG İç tetkikçi eğitimi
İş sağlığı ve güvenliği mevzuatı eğitim
İş sağlığı ve güvenliği genel bilgilendirme eğitimi
İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri
SG risk değerlendirme eğitimi


4. KALİTE
ISO 14001 Çevre yönetim sistemleri eğitimi
ISO 9001 Kalite yönetim sistemleri

WhatsappWhatsapp