Top

Yönetim Sistemleri

Eğitimlerimiz çevre görevlisi eğitimleri, ve çevre ve atık yönetimi olmak üzere 2 ana başlık altında toplanmaktadir.


1. Çevre Görevlisi Egitimi


2. Çevre ve Atık Yönetimi


A. Çevre

Çevre mevzuat eğitimi
Atık yönetim planlama egitimi
Çevre bilinci eğitimi
Çevre etki boyut değerlendirmesi

B. Atık Yönetimi

Su kirliliği kontrol eğitimi
Hava kirliliğinin kontrolü eğitimi
Katı atıkların kontrolü eğitimi
Gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi eğitimi
Atık yağların kontrolü eğitimi
Hafriyat toprağı, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolü eğitimi
Ömrünü tamamlamış lastiklerin kontrolü eğitimi
Atık pil ve akümülatörün kontrolü eğitimi
Ambalaj atıklarının kontrolü eğitimi


3. İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ (ISG)

OHSAS 18001 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemleri
OHSAS 18001 ISG İç tetkikçi eğitimi
İş sağlığı ve güvenligi mevzuati eğitim
İş sağlığı ve güvenligi genel bilgilendirme eğitimi
İş sağlığı ve güvenligi eğitimleri
SG risk degerlendirme eğitimi


4. KALİTE

ISO 14001 Çevre yönetim sistemleri eğitimi
ISO 9001 Kalite yönetim sistemleri

WhatsappWhatsapp